Reprezentowanie firm przed US i ZUS

ikona banku

W ramach udzielonego nam pełnomocnictwa przesyłamy do US i ZUS obowiązkowe deklaracje. Możemy również reprezentować Państwa przed urzędem skarbowym oraz ZUS w czasie czynności sprawdzających i kontroli. Kompletujemy, sporządzamy i dostarczamy niezbędną dokumentację, prowadzimy korespondencję i składamy wyjaśnienia przed odpowiednimi organami.

Udzielając nam pełnomocnictwa do reprezentacji czas, który musielibyście Państwo poświęcić na zapoznanie się z przepisami oraz kompletacją dokumentów i wyjaśnieniami, możecie przeznaczyć na rozwijanie swojej działalności.