Rozliczenie podatku VAT

ikona świnki skarbonki

Rozliczenia podatku VAT to jedno z najtrudniejszych zagadnień w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Jest również najczęściej kontrolowanym podatkiem przez urząd skarbowy.

Biegła znajomość nieustannie zmieniających się przepisów stanowi podstawę do rzetelnego wywiązania się z obowiązków względem fiskusa – dlatego w naszym biurze kładziemy duży nacisk na bieżące szkolenia w zakresie podatku VAT.

Nasze usługi związane z rozliczaniem podatku VAT obejmują:

  • wypełnianie zgłoszeń rejestracyjnych do VAT i VAT- UE oraz ich zmian
  • informację w zakresie możliwości wyboru rozliczania VAT w formie miesięcznej lub kwartalnej
  • prowadzenie rejestrów VAT
  • sporządzanie plików JPK, deklaracji VAT oraz ich wysyłka do urzędu skarbowego
  • prowadzenie ewidencji w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz wysyłka VAT-UE do urzędu skarbowego
  • udział w czynnościach sprawdzających, kontrolach – na podstawie udzielonego przez Państwa pełnomocnictwa